Sen-Colour Sensi kleurrijk in  Eigen Kracht “Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon” Sen Colour Even voorstellen Sensitherapie Sen Colour's deskundigheid Beelddenken Kleurentherapie Contact Tenen Lezen Projecten

Mag ik mij aan u voorstellen:

Ryan Slaghekke.

Mijn persoonlijke rugzak is, net als ieder van ons, gevuld met levens-, werk-, opleidingservaring. Mijn persoonlijke natuurlijke Hoog gevoeligheid heb ik als "gewoon" gezien, maar bleek "niet geheel gewoon" te zijn. Deze kennis wil ik graag met anderen delen/overdragen. 

Ik stel het op prijs om anderen deze Natuurlijke Energetische ervaring via Sensitherapie te laten ervaren: jong/oud, wel/geen beperking, belangstellenden en gewoon (maar zeker ook sceptische personen onder ons) nieuwsgierigen  etc.


Sensi werkt voor mij het doeltreffendst als aanvulling op mijn  diverse Spel-, Ortho- Pedagogische- Onderwijskundige en Spirituele opleidingen. Het werken met Kleurentherapie en het Magnetiseren, met grote belangstelling voor het "ongrijpbare en onbekende", heeft mij gebracht tot Sensi- therapie.

Kinderen & jongeren van NU boeien mij enorm maar in het speciaal kinderen met een ADHD/Autisme aanverwante stoornis.


Mijn uitgangspunt is : Een ieder kan zijn/haar NIET KUNNEN, vervangen door het eigen KUNNEN in zichzelf stimuleren. 

2015 Passieverhaal mei 2015.docx.pdf Klik op de roos voor: Mijn Passieverhaal